• img(3).jpg
  • img(2).jpg
  • img(4).jpg
  • img(1).jpg
  • img(5).jpg

اهداف

  • ارائه شایسته ترین واثر بخش ترین خدمات به شرکت های تابعه و وزارت نیرو وسایر مشتریان با لحاظ کردن کیفیت بهتر،زمان کمتر و قیمت مناسب تر با رعایت استاندارد های مشخص و قابل قبول آنان.
  • کارآفرینی و جلب مشارکت وهمکاری نیروهای متخصص بومی
  • ارائه منافع اقتصادی رضایت بخش به مشتریان ،کارکنان،سهامداران و جوامعی که در آنها مشغول به فعالیت می باشیم.
  • پیشگام در نوآوری وارائه راهکارهای جدید فنی مدیریتی وخدمات برنامه ریزی
  • ارتقاء توانمندی در زمینه  صنایع برق و ساختمان وکمک به رشد اقتصاذی وفنی در سطح منطقه و کشور
  • ساماندهی و انجام کلیه خدمات مهندسی مورد نیاز صنعت برق وساختمان از قبیل طراحی، نظارت، بهره برداری و برنامه ریزی در کشور و تمرکز زدایی در زمینه خدمات مهندسی مشاوره