• img(3).jpg
 • img(5).jpg
 • img(1).jpg
 • img(4).jpg
 • img(2).jpg

صادرات و واردات کلیه قطعات و ماشین آلات صنعتی

 • تعمیر و راه اندازی و نصب انواع آبشیرین کن ها
 • طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری کیله سیستم های حرارتی و برودتی
 • طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و احداث شبکه های انتقال فشار ضعیف ، متوسط و فوق و توزیع
 • طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و احداث ایستگاه های توزیع و فوق توزیع  و انتقال و ایستگاه های نیروگاهی
 • طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی زمینی و هوایی معابر و  نیروگاه ها
 • طراحی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و احداث خطوط و پست های برق در ولتاژهای : فشار ضعیف ، KV230 , KV63 , KV20
 • انجام کلیه فعالیت های ساختمانی مرتبط با پست های برق و نیروگاه ها