• img(3).jpg
  • img(5).jpg
  • img(1).jpg
  • img(2).jpg
  • img(4).jpg

لیست پروژه های اجرایی

   ردیف    برخی از قرارداد
1 عملیات احداث شبکه های توزیع و نصب ترانسفورماتور در منطقه جاسک
2 احداث 25 کیلومتری خط 20 کیلوولت تک مداره حد فاصل پست 63/20 کیلوولت بهمن تا دوراهی تیرو
3 عملیات بازدید و فیلم برداری از مسیر کابل زیر دریایی جزیره هنگام
4  برداشت ثبات قدیم و نصب ثبت جدید در پست 230 لنگه
5  عملیات نصب 200 دستگاه کنتور دیجیتال در پست انتقال و فوق توزیع
6  عملیات تعویض مقره خطوط و پست های انتقال نیرو
7 عملیات بکفیل و دیوار کشی فونداسیون خطوط جزیره قشم
8  خرید تجهیزات پست20/63 کیلوولت کوه مبارک (E.P.C)
9  تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی ، نصب ، آزمایش ،راه اندازی احداث پست  63/20 کیلوولت کوه مبارک  (E.P.C)    
10  راهبری نیروگاه های دیزلی استان هرمزگان
11  تأمین سیستم روشنایی زمین ورزشی هشتبندی
12  تأمین سیستم روشنایی زمین ورزشی جاسک
13  تعویض سیم و فاز و گارد بخشی از خط 63 کیلوولت دومداره غرب - آزادگان
14  عملیات راهبری نیروگاه های دیزلی استان هرمزگان       
15  عملیات آماده سازی زیر دیوار نیروگاه جزیره ابوموسی
16  جوشکاری پیچ و مهره ها و تأمین و کسری نبشی برج های 63 کیلوولت خطوط ناحیه رودان
17  عملیات راهبری نیروگاه دیزلی جاسک
18  خرید  قطعات یدکی پمپ های روغن توربین نیروگاه بخار بندرعباس
19  عملیات سرویس ترانسفورماتورهای نیروگاه دیزلی پارسیان
20  عملیات نصب ، تست  ،راه اندازی احداث پست 63/20 کیلوولت پردیس
21  تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی ، نصب ، آزمایش ،راه اندازی احداث پست 63/20 کیلوولت اژئیان
22  خرید تجهیزات پست 63/20 کیلوولت اژئیان (((E.P.C)
23 نصب ، تست و راه اندازی پست موقت 132/20 کیلوولت چهواز
24 نصب ، تست و راه اندازی پست موقت 132/20 کیلوولت هرنگ (آسو)